Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

27.5.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Spacer Technologies Oy käsittelee yritys- ja yhteisöasiakkaidensa yhteyshenkilöiden, yksityisasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja sekä muita (ei-henkilökohtaisia) tietoja.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen Spacer Technologies Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen ja käyttämiseen. Spacer Technologies Oy sitoutuu noudattamaan henkilötietolakia sekä muita toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Spacer Technologies Oy
Y-tunnus 3128601-3

Tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää ylläolevaan osoitteeseen tai sähköpostitse: info@spacer.fi

Rekisterin nimi

Spacer Technologies Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisteröidyt

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja:

 • Spacer.fi – internet-sivujen käyttäjistä
 • Spacer Technologies Oy:n asiakkaista tai potentiaalisista asiakkaista

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Keräämme rekisteröidyistä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa rekisteröidyistä kerätään missäkin tilanteessa.

Kerätessämme anonyymeja käyttötietoja, tavoitteenamme on mitata sivustojen kävijämääriä, sivustoilla vietettyä aikaa, sivustojen eri osien käyttöä jne. Näillä tiedoilla pyrimme parantamaan sivustojen sisältöä ja niiden kautta tarjottavia palveluita.

Yksilöitävissä olevia tietoja kerätessämme pyrimme parhaamme mukaan ilmoittamaan rekisteröidylle, mihin tarkoitukseen tietoa kysytään. Yleensä yksilöitävissä olevia tietoja pyydetään, jotta voimme vastata rekisteröidyn kysymyksiin tai pyyntöihin tai toteuttaaksemme rekisteröidyn tekemiä tilauksia.

Rekisteröidyn antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

Keräämme rekisteröidyn antamia tietoja mm. palvelun toimittamiseksi, kehittämiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa palvelua, jonka rekisteröity on tilannut. Voimme myös kerätä muita rekisteröidyn antamia tietoja kohdentaaksemme sisältöjä ja markkinointia rekisteröidyn mieltymyksiä paremmin vastaavaksi. Tietoihin kuuluu mm:

 • työnantajayrityksen tai edustetun yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus
 • yhden tai useamman yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, mahdolliseen perintään ja takaisinmaksuun liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiointikieli, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot
 • palvelupyyntöjen toteuttamista koskevat tiedot, kuten tuote-, tilaus- ja peruutustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot (kuten käyttäjän antamat toimitilojen vaatimuksia koskevat tiedot)
 • muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan tallentaa myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä sivustoillamme on, millaiset sisällöt ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä. Näitä tietoja ovat mm.

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • tunnistautumistiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • istuntotunniste
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • rekisteröidyn maantieteellinen sijainti
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain)
 • mahdolliset toimintahäiriöt
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Voimme päätellä analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai rekisteröidyn itse antamista tiedoista esimerkiksi rekisteröidyn mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentoinnin tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

Muualta hankitut tiedot:

Käytämme tietojen hankinnassa ja päivittämisessä ulkopuolisia tietolähteitä, kuten yksityisiä ja julkisia rekistereitä. Voimme käyttää tietojen hankinnassa ja päivittämisessä myös tuoretta verkkodataa yritysten kotisivuilta, sosiaalisesta mediasta, uutisista ja julkaisuista.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee toimittaa tarkastuspyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Rekisterinpitäjä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esimerkiksi eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esimerkiksi mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Muutokset tietosuoja- ja evästekäytäntöön

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.